ผู้สอน > เณริศา อิศรางกูร ณ​ อยุธยา

เณริศา อิศรางกูร ณ​ อยุธยา

Top 5 Gallup Clifton StrengthsFinder® Profile

1) Connectedness

2) Strategic

3) Futuristic

4) Relator

5) Responsibility


Narisa is a real-world experience entrepreneur, management consultant and executive coach with 25-year experiences from leading organizations in banking, finance, wealth management, retail, and automotive industries with unique combination of Finance & Banking,Sales, Digital Transformation, Coaching and Training, Marketing, and E-commerce.

She has comprehensive background in business and workforce planning; talent, performance, career and succession management; leadership development; process optimization; training strategies, operations and metrics. She is an outstanding executive coach and strong in building and fostering business partnerships. She has passionate about developing high performing teams of engaged professionals.ที่ปรึกษาและโค้ชส่วนบุคคลเชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวเอง ตั้งเป้าหมาย Life Balance ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเอง

เพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ

ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร โค้ชจุดแข็ง วิทยากร ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานกว่า 25 ปี ทั้งในองค์กรชั้นนำระดับโลกและบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ Citibank, ING Funds, Phatra Merrill Lynch, Cavallino Motors, Nappi Baby

ประสบการณ์ทำงานกว่า 25 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand Manager, Private Banking, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds, Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching & Consultingจากประสบการณ์การจัดอบรมด้านการพัฒนาจุดแข็งและการโค้ชให้กับผู้บริหารและทีมงานกว่า 1,000 คน พบว่ามีเพียงแค่ 20% ของผู้เรียนสามารถนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างมีนัยะสำคัญเนื่องจาก

  • ไปต่อไม่เป็น ไม่รู้วิธีนำจุดแข็งที่ได้รู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อ
  • ไม่สามารถลงมือทำและ CHECK-IN ทบทวน วัดผลตัวเองอย่างต่อเนื่อง 


  • มุ่งใช้จุดแข็งมากเกินไปจนกลายเป็นจุดบอด
  • ไม่มีโค้ชหรือที่ปรึกษาคอยแนะนำ


การรู้จักจุดแข็งของตัวเองเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองแต่แค่รู้จักจุดแข็งอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและทบทวนตัวเองอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน ROADMAP การพัฒนาตนเองจึงจำเป็นต้องมีความแตกต่างกัน การมีโค้ชหรือที่ปรึกษาคอยช่วยสะท้อนและให้คำแนะนำ และวาง COACHING & LEARNING JOURNEY อย่างถูกทิศถูกทางตลอดการพัฒนาตนเองจึงจะช่วยร่นระยะเวลาได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนได้ จึงเป็นที่มาของโปรแกรมการพัฒนาตนเองของเรา

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

Program Director & Founder

การศึกษา

การทำงาน

อื่นๆ