รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
unlimited

เกี่ยวกับเรา

S.M.A.R.T Expert Biz™

เรียนออนไลน์

ทางลัดในการสร้างธุรกิจ Expert Business สำหรับโค้ช ที่ปรึกษา วิทยากรที่ต้องการทำ Expert Business ส่งต่อองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบ มีรายได้สม่ำเสมอ มั่นคง เติบโตอย่างยั่งยืนในสไตล์ของตัวเอง

มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจใน 3 มิติทั้ง Mindset + Toolset + Skillset


เหมาะสำหรับ…

- โค้ช ที่ปรึกษา วิทยากรที่ต้องการทำ Expert Business อย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบ มีรายได้เติบโตอย่างยั่งยืน

- ผู้ที่กำลังวางแผนอยากทำ Expert Business อยากทำหลักสูตร คอร์สเรียน ส่งต่อองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญหากคุณเป็นโค้ช วิทยากร ที่ปรึกษาที่

 • กำลังรู้สึกสับสน เครียดกับวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายด้านรายได้
 • รู้ว่าคุณมีศักยภาพที่จะเป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่แต่ก้าวไปข้างหน้า สร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ ยั่งยืนยังไม่ได้
 • ไม่รู้ว่าติดอะไร ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนและไม่รู้ว่ามีอะไรที่ยังไม่รู้ (Don't know what I dont't know)
 • ก็คิดว่ารู้จักตัวเองแล้ว มันมีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่รู้ ถึงไปต่อไม่ได้?
 • เริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันใช่สิ่งที่เรากำลังตามหา ?
 • ต้องการมีรายได้ที่สม่ำเสมอ ยั่งยืนและเติบโต แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหน"
 • พยายามเข้าร่วม Network กับผู้เชี่ยวชาญด้วยกันแต่ก็ยังไม่สามารถได้ผลลัพธ์ในเชิงรายได้ได้
 • พยายามทำการตลาดมาหลายอย่างแต่ยังไม่ได้ผลลัพธ์ในเชิงรายได้ที่ชัดเจน และมีแต่ลูกค้าที่ยังไม่ใช่ลูกค้าตัวจริง
 • พยายามเรียนและหลายสิ่งอย่างเพื่อให้ Survive ด้านรายได้ (Not for Thriving)


หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อเป็นทางลัดในการพัฒนา SMART Expert Business

 • S. Strengths-based Approach มุ่งเน้นการปลดล็อคศักยภาพรายบุคคลผ่านการรู้จักตัวเองทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบอด พร้อมพาจับมือวางแผนการพัฒนาจุดแข็ง ลงมือทำและวัดผลอย่างเป็นขั้นตอน สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและทักษะต่างๆ ที่เรียนมาให้เหมาะกับตัวเองได้อย่างเหมาะสม
 • M. Measurable Plan & Performance สามารถวางแผนและวัดผลได้ 
 • A. Adaptive Strategy กลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่สามารถนำไปประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้
 • R. Revenue Evergreen  เน้นการทำ Expert Business ที่มีรายได้สม่ำเสมอ มั่นคง เติบโตอย่างยั่งยืน
 • T. Tools-based Framework & Approach  มุ่งเน้นการสร้างระบบการทำงาน โดยใช้เครื่องทุ่นแรงและเครื่องมือง่ายๆ ที่สามารถ Craft Personal Brand และ Business Model ได้ง่าย นำไปใช้ได้ทันที


.

“หลักสูตรที่ถอดประสบการณ์จริงจากการเป็นอดีตผู้บริหารทำงานประจำในองค์กรสู่การทำ Expert Business" 

เนื้อหาคัดมาจากประสบการณ์ทำธุรกิจเอง 100% ในสไตล์ Introvert + ไม่ Hard Sell

.

มี Guideline แบบ step by step 

 • การแปลงจุดแข็งเป็นจุดขายให้โดดเด่นแตกต่าง 
 • การหาและสร้าง Niche Market 
 • การวางกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Expert Business Model Canvas
 • การออกแบบหลักสูตรที่คนจะบอกต่อและซื้อซ้ำ
 • การทำ Branding / Marketing 
 • การขายและการออกแบบ Revenue Stream ทั้ง Passive, Active Income 
 • การวางระบบการทำงานแบบ Automate Operation , Automate Selling

.

สอนโดย คุณ แป้ม เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

(CEO และ Founder บริษัท MindSpring Group)

>> บริษัทที่ปรึกษา จัดอบรมทักษะผู้นำ โค้ชผู้บริหารกลุ่มลูกค้า B2B ตั้งแต่บริษัท SME Startup จนไปถึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

36,000 บาท
Expert Biz

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง