รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
unlimited

เกี่ยวกับเรา

Self Coaching Work-Book

เรียนออนไลน์


 เคยไหม? เวลาเจอปัญหาแล้วมักมีคิดวนๆอยู่ในหัว ไม่สามารถหาทางออกหรือออกจาก loop เดิมได้ 


Self-coaching หรือการโค้ชตัวเองสามารถช่วยให้เราก้าวข้ามปัญหาในชีวิตและออกจาก loop เดิมได้เร็วขึ้น


“การโค้ชตัวเอง” คือกระบวนการทบทวนตนเอง สร้างการตระหนักรู้ผ่านการใช้คำถามอันทรงพลังทำให้สามารถหาทางแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

เพราะคำถามที่ดีย่อมนำไปสู่คำตอบที่เพิ่มทางเลือกให้เรามากขึ้น หรือสามารถสร้างความชัดเจนเพื่อนำเราไปสู่สิ่งที่ต้องการได้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองแบบ self-help ซึ่งเป็นที่นิยมกันทั่วโลก


เราจึงได้รวบรวม self-coaching tools & powerful questions ที่ใช้ในกระบวนการโค้ชตัวเองขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณได้กลับมา re-connect กับตัวเอง สามารถร้อยเรียงกระบวนการทางความคิดที่ยุ่งเหยิงให้เป็นระบบออกมาเป็นรูปธรรมผ่านการเขียนและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงผ่าน 9 Workbook


 1. Strengths-Discovery
 2. 2023 Reflection & 2024 Plan
 3. Small Goal Setting
 4. Strengths-based Individual Development Plan
 5. Work Life Design
 6. Business Vision & Annual Plan
 7. Gratitude Journal
 8. Self Love & Self Care
 9. Mindset & Belief Upgrade


Work-Book นี้จะช่วยให้คุณกลับมา

 •  Re-discover รู้จักตัวเองลึกขึ้นและชัดขึ้นกว่าเดิมด้วยชุดคำถามที่ใช้ในการโค้ชแบบ one-on-one
 •  Re-connect กับตัวเองในเรื่องที่ไม่เคยคุยกับตัวเองมาก่อน
 •  Reflect ฝึกทบทวนตัวเองอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการทบทวนตัวเองในระดับลึก  ออกแบบชีวิต ตั้งเป้าหมายชีวิตให้สอดคล้องกับโลกภายใน


#ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

+ คุณจะได้รับ E-worksheet ที่สามารถเป็นเครื่องมือในการโค้ชตนเองได้ในระยะยาว

+ เน้นเครื่องมือที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

+ ทำความเข้าใจและตระหนักรู้ในตนเองเพิ่มขึ้นผ่านกระบวนการ Self-exploration 

+เรียนรู้ทักษะการโค้ชตัวของเราเอง (Self Coaching) เพื่อจะได้เห็นตัวเราเองชัดขึ้นนำไปสู่การปลดล็อคศักยภาพและพัฒนาตัวเองได้ถูกทิศถูกทาง

+ สามารถสังเกตตนเอง พิจารณาความคิด ความรู้สึก สิ่งที่มาตกกระทบ เป้าหมายที่ต้องการเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นผ่านที่มาของความคิดภายใต้ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง

+ เข้าใจกระบวนการโค้ชชิ่งและสามารถทำการโค้ชให้ตนเองได้

+ สามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ#ออกแบบโดย เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา (อจ. แป้ม)

- Gallup-Certified Strength Coach

- ACC (Associate Certified Coach) from ICF (International Coaching Federation)

- Licensed NLP Master Practitioner from Society of NLP-Dr. Richard Bandler & Mind Transformation Singapore

- Certified Adizes Integrators, Organization Transformation & Change Management from Adizes Worldwide Institute 


https://shorturl.at/qCNPWหากติดปัญหาในการทำรายการรบกวนติดต่อ line @mindspring

590 บาทไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง