รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
unlimited

เกี่ยวกับเรา

Strength-based Leader

เรียนออนไลน์

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำจากจุดแข็ง


  • มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง จุดบอดของตัวเองและทีมงาน เข้าใจถึงความแตกต่างของความถนัดในแต่ละบุคคล 
  • บริหารบุคลากรในทีมให้ได้รับงานที่เหมาะสมกับจุดแข็ง เสริมสร้างความร่วมมือร่วมแรง
  • (Collaboration)ให้เกิดขึ้นภายในทีม รวมไปถึงการดึงความสามารถของคนในทีมออกมา นําไปสูประสิทธิภาพการทํางานที่เพิ่มขึ้น


เหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไป ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้มีศักยภาพสูง (Talent) ในองค์กร เจ้าของกิจการ
  • ผู้นำที่ต้องการปลดปล่อยศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่และต้องการเสริมทักษะด้านการบริหารทีม
  • ผู้ที่กำลังจะเตรียมตัวเลื่อนตำแหน่งหรือเตรียมพร้อมทักษะการสื่อสารเพื่อบริหารและนำทีม
1,950 บาทไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง