รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
unlimited
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

2023 Self Reflection E-book (Pdf)

เรียนออนไลน์

ทบทวนตัวเองในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาและโค้ชตัวเองด้วยชุดคำถามเพื่อเชื่อมโยงทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างเป็นระบบด้วยการเขียนตามหลักจิตวิทยาสื่อประสาท NLP


การทบทวนตัวเอง สามารถทำได้อย่างมีระบบ

590 บาท
E-Book

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง