รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
unlimited

เกี่ยวกับเรา

True Self-Discovery E-book (Pdf)

เรียนออนไลน์

ชวนคุณกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองค้นหาตัวตนที่แท้จริง พัฒนาทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) การทบทวนตัวเอง (Self-reflection) และโค้ชตัวเอง (Self Coaching) ด้วยชุดคำถามพาสะท้อนความคิดและเข้าใจตัวเองอย่างเป็นระบบด้วยการเขียนตามหลักจิตวิทยาสื่อประสาท NLP และ Neuroscience ลดการคิดเยอะคิดวนและมี clarity กับตัวเองมากขึ้น


Work-Book นี้จะช่วยให้คุณ
  •  Re-discover รู้จักตัวเองลึกขึ้นและชัดขึ้นกว่าเดิมด้วยชุดคำถามที่ใช้ในการโค้ชแบบ one-on-one
  •  Re-connect กับตัวเองในเรื่องที่ไม่เคยคุยกับตัวเองมาก่อน
  • Reflect ฝึกทบทวนตัวเองอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการทบทวนตัวเองในระดับลึก  ออกแบบชีวิต ตั้งเป้าหมายชีวิตให้สอดคล้องกับโลกภายใน

  หมายเหตุ : Self-Coaching Workbook นี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการโค้ชแบบ 1-on-1 ที่อาจต้องให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยสะท้อนความคิดให้ สำหรับท่านที่ใช้ Workbook ด้วยตัวเอง หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ตลอดช่วงเวลาทำการ 9.00-17.00 น.

590 บาทไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง