รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
unlimited

เกี่ยวกับเรา

Leading Through Change

เรียนออนไลน์

ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารและผู้นำองค์กรจำเป็นต้องมีทักษะการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) หนึ่งใน methodology ที่ดีมากๆในการทำ Business Transformation คือ Adizes Methodology ที่มีกระบวนการ ขั้นตอน และ framework ในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กร 

 

ทาง MindSpring ร่วมกับ Prudent Advisory (ก่อตั้งโดย คุณ รังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ ซึ่งเป็น Associates ของ Adizes Institute) จะมาแบ่งปันแนวทางและเทคนิคต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้นำบริหารจัดการองค์กรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นผ่าน Youtube


เพื่อให้สะดวกต่อการเรียนรู้ ทาง MindSpring จึงได้นำแต่ละ Episode มารวบรวมไว้ในที่เดียวกันนี้ให้ค่ะ#LeadingChange

#ChangeManagement

#PrudentAdvisory

#MindSpringAcaemy


#เทคนิคการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง

#LeadingThroughChange

#ChangeManagement

ฟรี
Leading Change
ฟรี
Change

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง