Self-Awareness รู้จักตัวเอง จุดเริ่มต้นของความสุข ความสำเร็จ​

17 พฤศจิกายน 2023

“ไม่มีใครรู้จักตัวเองได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเรา” คำพูดนี้อาจจะไม่จริงเสมอไป บางคนอาจจะใช้ชีวิตในทุกวันโดยที่ยังไม่ตระหนัก รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้อย่างดีพอ ทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ที่จะ “รู้จักตัวเอง” 

 

Self-Awareness การรู้จักตัวเอง คืออะไร

 

Self-Awareness คือ ความสามารถในการมองเห็นตัวเอง และตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างชัดเจน ผ่านการรับรู้และเข้าใจสภาวะต่าง ๆ Self-Awareness อาจแปลเป็นภาษาไทยว่า ความตระหนักรู้ภายในตนเอง หรือเรียกว่า “รู้จักตัวเอง” ก็ได้ 

 

ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นทักษะที่ทุกคนควรพยายามพัฒนา นักจิตวิทยาระบุว่า ความตระหนักรู้ในตนเอง อาจเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่จะใช้นำทางเราข้ามผ่านความท้าทายของชีวิตเลยก็เป็นได้ ถ้าคุณสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ คุณจะสามารถควบคุมผลกระทบด้านอารมณ์ในที่ทำงาน จากการเข้าสังคม หรือจากบรรยากาศครอบครัว ซึ่งความตระหนักรู้ในตนเองสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ อย่างมากในการสร้างชีวิตที่เติมเต็มมากขึ้น

 

รู้จักตัวเอง

 

Self-Awareness แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

 

1. การตระหนักรู้ภายใน (internal self-awareness)

 

คือ รู้จักตัวเอง ทั้งความคิด ความรู้สึก รู้คุณค่า จุดแข็ง และจุดอ่อนในบุคลิกภาพตัวเอง ผ่านมุมมอง และตั้งคำถามกับตัวเอง 

 

 

2. การตระหนักรู้ภายนอก (external self-awareness)

 

คือ รู้จักตัวเอง โดยผ่านมุมมองของผู้อื่น หรือ คนอื่นมองตัวเราเองอย่างไร เช่น เพื่อนร่วมงาน เพื่อนสนิท ครอบครัว ความตระหนักรู้ตนเองที่มาจากมุมมองคนภายนอกนี้มีประโยชน์มาก ทำให้เราได้รับฟีดแบ็กจากคนอื่น และสามารถปรับตัวกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 

 

10 ข้อดีของการ “รู้จักตัวเอง” 

 

1. รู้ว่าตัวเองเป็นใคร แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร 

 

ไม่มีใครเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้ แม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึง 100 ปี แต่ก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับตัวเราที่อาจจะยังไม่ถูกค้นพบ อย่างไรก็ตาม การรู้จักตัวเอง ทำให้เราตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นใคร แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร เมื่อเราค้นพบสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวเราแล้ว เราก็สามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเอง และชีวิตของเราได้

 

การตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองได้ดีขึ้นในขณะที่เรายังมีชีวิต ทำให้เรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

2. ใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพ 

 

ปลดปล่อยพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ได้อย่างเต็มที่ Self-Awareness การรู้จักตัวเอง สร้างการยอมรับในตัวเอง และนำไปสู่การพัฒนาตัวเองที่มีประสิทธิภาพ

         

3. ชัดเจนกับตัวเองและทิศทางใหญ่ของชีวิต 

 

“การรู้จักตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาทั้งหมด” เมื่อคุณตระหนักรู้ในตนเอง คุณจะไปถึงจุดสูงสุดของความสำเร็จในชีวิต เพราะเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใคร คุณจะเข้าใจได้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต และมันจะกำหนดทิศทางที่ชัดเจน และช่วยให้คุณตระหนักถึงเป้าหมายสำคัญในชีวิต

 

รู้จักตัวเอง มีความสุขกับงาน

4. มีความสุขกับงานที่ทำ 

 

มีแรงขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ยมจากภายใน การตระหนักรู้ในตนเอง ช่วยให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง และงานของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความนับถือตนเองด้วย

 

 

5. มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนรอบตัว 

 

ข้อดีของการรู้จักตัวเอง ทำให้เราเอาใจใส่ผู้อื่นมากขึ้น เพราะการรู้จักตัวเอง ช่วยทำให้เรามองเห็นความคิดของตัวเอง ทำให้เราสามารถแยกแยะได้มากขึ้นว่าอะไรเป็นความคิดของตัวเอง เพื่อที่จะเข้าใจคนอื่นและมี empathy กับคนอื่นได้มากขึ้น

 

 

การเอาใจใส่ผู้อื่นมากขึ้นถือเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการตระหนักรู้ในตนเอง เมื่อคุณมีทักษะในการเอาใจใส่มากขึ้น จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้

 

6. รู้ความต้องการของตัวเอง 

 

การรู้ความต้องการตัวเอง ทำให้สื่อสารความต้องการของตัวเองได้ดี การรู้จัก หรือ เข้าใจสิ่งที่ตัวเราต้องการอย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการสื่อสาร บอกคนอื่นในสิ่งที่คุณต้องการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

รู้จักตัวเอง Self-Awareness ตัดสินใจได้ดี

7. มีการตัดสินใจได้ดี 

 

รู้ว่าอะไรใช่ อะไรไม่ใช่ ไม่เอาตัวไปแวดล้อมและอยู่ในที่ ๆ ไม่ใช่ การมี Self-Awareness นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีจากการเท่าทันอารมณ์ของตัวเองขณะที่ตัดสินใจ และการเท่าทันความคิดของตัวเอง ที่จะรบกวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

8. มีความสอดคล้องที่ลงตัวในตัวตน 

 

เมื่อเรารู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งทั้งความคิด ความรู้สึก การพูดและการกระทำ ก็สามารถใช้ชีวิตอย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติ การกระทำที่ออกมาสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิด ไม่ฝืนใจ ฝืนความรู้สึกตัวเอง

 

9. มั่นคงทางจิตใจ 

 

มีความสุขอิ่มเอมจากภายในดูแลและเติมเต็มตัวเองได้ถูกวิธี ตรงกับธรรมชาติและความต้องการของตัวเอง กังวลน้อยลงว่าคนอื่นจะมองตัวเองอย่างไร การตระหนักรู้ในตนเองจากภายนอกช่วยให้คุณยอมรับแรงกดดันจากภายนอกได้ดีขึ้น

 

10. รู้เท่าทันตัวเอง ไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นอุปสรรคของชีวิต 

 

บริหารจัดการตัวเองได้ดี มองเห็นโซ่ตรวนแพทเทิร์นความคิด และพฤติกรรมฉุดรั้งตัวเอง และ พาตัวเองออกจาก loop ได้ง่าย

 

Ref: http://www.stc.ac.th

 

จากผลการวิจัยของแกลลัพ พบว่า คนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวัน (อย่างถูกทาง) จะมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่า

เราเชื่อว่าการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) อย่างถ่องแท้คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองที่จะทำให้รู้เราเป็นใคร 

ต้องการอะไรและจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดของเราได้อย่างไร

ช่วยให้คุณค้นหาพรสวรรค์และจุดแข็งของตัวเองและแปลงเป็นจุดขายเป็นเงิน ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ มีความสุขและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

ทนไปทำไมกับงานที่ไม่ชอบ และชีวิตที่ไม่ใช่ หยุดเสียเวลาชีวิตไปกับการไม่รู้จักตัวเอง!!!! จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถออกแบบชีวิตให้มีความสุขเองได้ด้วยการใช้จุดแข็งของตัวเองให้เป็นประโยชน์ ทนไปทำไมกับงานที่ไม่ชอบ และชีวิตที่ไม่ใช่ หยุดเสียเวลาชีวิตไปกับการไม่รู้จักตัวเอง!!!! จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถออกแบบชีวิตให้มีความสุขเองได้ด้วยการใช้จุดแข็งของตัวเองให้เป็นประโยชน์ 

Google+
Line