Healthy Boundaries

18 พฤศจิกายน 2023

เคยได้ยินไหมว่า “เรื่องงานไม่ปวดหัวเท่ากับเรื่องคน เหนื่อยงานไม่เหนื่อยใจเท่าเหนื่อยกับคน” ที่รู้สึกว่าชีวิตยุ่งเหยิงไปกับผู้คนรอบตัว ไม่ได้รับการเคารพ รู้สึกตึงเครียดไม่มีความสุขในชีวิต เพราะคุณอาจถูกกระทบด้วยความขัดแย้ง ปฎิเสธใครไม่เป็น ใครก็เข้าหาได้ง่ายเกินไปจนเหมือนล้ำเส้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะคุณไม่รู้วิธีการสร้างขอบเขตที่แข็งแรง หรือ Healthy Boundaries ให้กับตัวเอง แล้ว Healthy Boundaries คือ อะไร?


ทำความรู้จัก Healthy boundaries 

Healthy Boundaries การมีขอบเขตที่แข็งแรง คือ อะไร? 

Healthy boundaries หมายถึง การกำหนดขอบเขตในความสัมพันธ์ และการจัดการกับความรับผิดชอบของเราในแต่ละความสัมพันธ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมากระทบ หรือแทรกแซงเราเกินไป และเพื่อให้เราสามารถดูแลตัวเอง และความต้องการของเราอย่างเหมาะสม

ทำไมต้องมี Healthy boundaries 

การมี healthy boundaries ทำให้เราสามารถกำหนดขอบเขตของความสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับเราและคนอื่นได้ และมีความเข้าใจกันว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้ และบางสิ่งอีกบางอย่างเราไม่ยอมรับ 

นอกจากนี้ healthy boundaries ยังช่วยให้เราสามารถมองถึงความต้องการ และความเห็นของเราเอง และตัดสินใจได้ว่าเราจะให้กับผู้อื่นหรือสิ่งที่ต้องการอะไรเป็นอย่างไรให้เหมาะสมกับการดูแลตนเอง และความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นั้น ๆ

ประโยชน์ของการมีขอบเขตที่แข็งแรง Healthy boundaries 

– ช่วยปกป้องพื้นที่ของตัวเอง: การไม่มี healthy boundaries อาจทำให้เราถูกผู้อื่นใช้เองหรือให้เราเข้าไปในเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการและความพร้อมของเรา การมี healthy boundaries ช่วยป้องกันการถูกใช้เองดังกล่าวได้ เพราะเราสามารถกำหนดเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ได้อย่างชัดเจน

– ช่วยป้องกันการเข้าหาจากผู้อื่นที่ไม่เหมาะสม: Healthy boundaries ช่วยให้เราสามารถกำหนดขอบเขต และการติดต่อกับผู้อื่นได้เหมาะสม ซึ่งช่วยป้องกันการเข้าถึงของผู้อื่นที่ไม่เหมาะสมหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต

– ช่วยเพิ่มความมั่นคงในความสัมพันธ์: Healthy boundaries ช่วยให้เรามีความมั่นคงในความสัมพันธ์ เนื่องจากเราได้กำหนดขอบเขต และกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนที่สุดสำหรับความสัมพันธ์นั้น ๆ

– ช่วยส่งเสริมความเป็นผู้นำ: Healthy boundaries ช่วยส่งเสริมความเป็นผู้นำในตัวเอง เนื่องจากเราได้กำหนดขอบเขต และกฎเกณฑ์ของการติดต่อกับผู้อื่น และการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม

– ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง:  ช่วยให้เรามีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น เนื่องจากเราสามารถกำหนดเงื่อนไข และตัดสินใจเองโดยไม่ต้องพึ่งพาความคิดเห็นของผู้อื่น

– ช่วยให้เรามีเวลาและพื้นที่สำหรับตัวเราเอง: ช่วยให้เรามีเวลา และพื้นที่สำหรับตัวเราเอง ซึ่งช่วยให้เราสามารถฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้

– ช่วยให้เรามีความสุข: Healthy boundaries ช่วยให้เรามีความสุขเพราะเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบ และทำให้ตนเองรู้สึกดี ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตอบสนองความต้องการของผู้อื่น

– ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น: การมี healthy boundaries ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เนื่องจากเราสามารถกำหนดเงื่อนไ ขและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เราสามารถเข้าสังคม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และประสิทธิภาพ

– ช่วยลดความเครียด: การไม่มี healthy boundaries อาจทำให้เราต้องทำงานหนักเกินไปหรือต้องมีส่วนร่วมในเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการ และความพร้อมของเรา ซึ่งอาจทำให้เรามีความเครียดสูงขึ้น การมี healthy boundaries ช่วยลดความเครียดดังกล่าวได้เพราะเราสามารถกำหนดเงื่อนไข และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญสำหรับเราได้

– ป้องกันการถูกใช้: การไม่มี healthy boundaries อาจทำให้เราถูกผู้อื่นใช้ หรือให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการและความพร้อมของเรา การมี healthy boundaries ช่วยป้องกันการถูกใช้ดังกล่าวได้ เพราะเราสามารถกำหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ได้อย่างชัดเจน

healthy boundaries คือ

วิธีการสร้าง healthy boundaries 

การสร้าง healthy boundaries นั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา และความตั้งใจ ดังนั้น ด้านล่างนี้เป็นวิธีการสร้าง healthy boundaries ที่คุณสามารถลองทำได้

– มีจุดยืนในการสื่อสาร สื่อสารกับผู้อื่นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการ และขอบเขตของเรา เช่น การบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเราไม่สะดวกเมื่อต้องทำงานหลังเลิกงานหรือขอให้ผู้อื่นไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวของเรา

– กำหนดขอบเขต กำหนดขอบเขตในชีวิตของเราเป็นอย่างชัดเจน เช่น กำหนดเวลาเรียนรู้หรือทำงานในแต่ละวัน กำหนดเวลาที่เราต้องการส่วนตัว เป็นต้น

– รู้ความต้องการและค่านิยมของตนเอง สิ่งสำคัญที่สุดในการสร้าง healthy boundaries คือการรู้ความต้องการ และค่านิยมของตนเอง เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเรา และต้องการกำหนดเงื่อนไขอย่างไร

– ไม่เก็บความรู้สึกไว้กับตนเอง อย่าเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีไว้กับตนเอง เราควรเปิดเผยความรู้สึก และความคิดของเราอย่างเปิดเผยเมื่อเห็นว่ามันเหมาะสม และแสดงออกมาอย่างชัดเจน

– กล้าปฏิเสธ การปฏิเสธสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือค่านิยมของเราเป็นเรื่องปกติ ไม่ควรเกรงกลัวการปฏิเสธ และต้องกล้าที่จะปฏิเสธเมื่อจำเป็น

– ฝึกฝนการพูดอย่างสุภาพ การพูดอย่างสุภาพ และมีการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง healthy boundaries เพราะจะช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจ และเคารพขอบเขตของเรา

– รับผิดชอบต่อความรู้สึกของตนเอง เมื่อเรารับผิดชอบต่อความรู้สึกของเรา จะช่วยให้เรามีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และไม่มีการพยายามให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความรู้สึกของเราอย่างผิด ๆ

– ฝึกฝนตนเอง การฝึกฝนตนเองเพื่อสร้าง healthy boundaries จะช่วยให้เราเข้าใจ และรู้จักกับตนเองมากขึ้น เช่น การฝึกฝนตนเองในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง การออกกำลังกาย และการมีการพักผ่อนอย่างเหมาะสม

Google+
Line